Writings.

  1. Aliases за Windows (DOSKEY)

  2. BTV и новата реклама на Фермата

  3. Running PHP script at background on Windows

  4. Безплатен wildcard сертификат от Let's Encrypt

  5. Общ .gitignore под Windows/Unix за всичките проекти

  6. Нов монитор, честито

  7. Как да отворим localhost през Microsoft Edge

  8. Pivot tables с MySQL

  9. Как да си направим сами Virtual Box

  10. Виртуализация, от която се нуждаем