Ето най-накрая да напиша нещо и в тази категория.Понеже от няколко дни ,все не ми остава време да го напиша , днеска с кафето ми се стори много приятна идея.Та ето за какво иде реч …

*Първо си създаваме един файл *index.php

Search Engine ![:-)](http://spodeli.de/wp/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png)

*След него следва най-важният файл *search.php

$row[text]

“; } $actual = “$page“; if($page < $pages){ $firstpage = "««“; $prev = $page – 1; $prevpage = “«“; $next = $page + 1; $nextpage = “»“; $finalpage = “»»“; } if($page == 1){ $firstpage = “««”; $prevpage = “«”; $next = $page + 1; $nextpage = “»“; $finalpage = “»»“; } if($pages == $page){ if($pages > 1){ $firstpage = “««“; $prev = $page – 1; $prevpage = “«“; $next = $page + 1; $nextpage = “»”; $finalpage = “»»”; } else{ $firstpage = “««”; $prevpage = “«”; $nextpage = “»”; $finalpage = “»»”; } } elseif(($pages == 1) && ($pages == 0)){ $firstpage = “««”; $prevpage = “«”; $nextpage = “»”; $finalpage = “»»”; } echo ” $firstpage $prevpage $actual $nextpage $finalpage
“; $sql = mysql_query(“SELECT $search2 FROM $search1 WHERE text LIKE ‘%$search%’ OR author LIKE ‘%$search%’ ORDER BY id DESC”)or die(mysql_error()); $mres = mysql_num_rows($sql)or die(mysql_error()); echo ” Общо $mres резултата “; } ?>

**И накрая един файл *conf.php

  • Тъй като си го пробвах на моя локалхост , възможно е да съм оставил нещо – което е било за моите бази данни и данни.Така ,че не се притеснявайте да питате – ако объркате нещо :)*