Индексиране на директория

Понеже нямаше какво да правя , реших да си направя едно индексиране на папка. В моя случай беше полезно , понеже не обичам да пиша в адрес бара постоянно сменящите се при мене адреса , на всеки мой нов “проект” , та си рекох , че това ще е нещо полезно … влизаш и си индексираш “проектите” и оттам вече си влизаш.Но както и да е, иначе казано още един безмислен код , който ще споделя в блога си , да си го имам : )

*<?php
$somdir = “.”; // в случая , файла е в самата папка , която ще индексираме , но няма проблем ако решите да го смените , просто добавете папката
$extdir = array(“appserv”,”cgi-bin”); // ако искате да пропуснете при индексирането някои папки , допишете ги като APPSERV и CGI-BIN
$numdir = 5; // тук напишете по-колко папки искате да изкарате на ред , в случая са 5
$icodir = “https://z-latko.info/folder.gif”; // може да ползвате тази иконка ,или да си промените с ваша такава
?>

<?=$basedir?> ”); while (($file = readdir($dir)) != false) { if ($file != “.” && $file != “..” && !in_array($file,$extdir)) { if (is_dir($file)) $dirs[] = $file; } } echo””; for($i = 0;$i < count($dirs);$i++) { if ($x == $numdir) { echo””;$x = 0; } echo””; $x++; } echo”

$dirs[$i]
”; ?>

*Няма да се впускам в обяснения , понеже то няма и какво такова да дам , в началото на файла имате 4 променливи , които може да замените с Ваши си такива , останалото си работи (тествано е) :) .За по-лесно , оттук може да свалите файла за индексиране , както е настроен.Просто запишете файла , във директорията , която искате да бъде индексирана.
*