Понеже нямаше какво да правя , реших да си направя едно индексиране на папка. В моя случай беше полезно , понеже не обичам да пиша в адрес бара постоянно сменящите се при мене адреса , на всеки мой нов “проект” , та си рекох , че това ще е нещо полезно … влизаш и си индексираш “проектите” и оттам вече си влизаш.Но както и да е, иначе казано още един безмислен код , който ще споделя в блога си , да си го имам : )

*

<?=$basedir?>

”); while (($file = readdir($dir)) != false) { if ($file != “.” && $file != “..” && !in_array($file,$extdir)) { if (is_dir($file)) $dirs[] = $file; } } echo”

”; for($i = 0;$i < count($dirs);$i++) { if ($x == $numdir) { echo””;$x = 0; } echo”

”; $x++; } echo”


$dirs[$i]

”; ?>

*Няма да се впускам в обяснения , понеже то няма и какво такова да дам , в началото на файла имате 4 променливи , които може да замените с Ваши си такива , останалото си работи (тествано е) :) .За по-лесно , оттук може да свалите файла за индексиране , както е настроен.Просто запишете файла , във директорията , която искате да бъде индексирана.
*