Здравейте , тъй като скоро прочетох една тема за галерия без база данни , реших и аз да си направя една такава малка галерийка :) Кодът е супер опростен ,като може да си едитнете настройките още в началото на файла ,за да Ви работи правилно … ето и кодчето

$directory = “pics”; // директория с картинките
$tablealign = “center”; // може да сложиш left, center или right
$maxwidth = “120”; // ширина на картинките
$picsonrow = “4”; // картинки на ред
$piconpage = “12”; // общо картинки на страница
$allow = array(“jpg”,”jpeg”,”png”,”bmp”,”gif”); // позволени формати
$except = array(“.”,”..”,”Thumbs.db”); // файлове ,които искаш да пропуснеш при индексирането

echo “

n”;
$fcount = 1; $rcount = 0; $page = (!is_numeric($_GET[‘page’])) ? 0 : intval($_GET[‘page’]);
$opendir = opendir($directory);
while (($image = readdir($opendir)) != false) {
$ext = pathinfo($image);
if (!in_array($image,$except) && in_array($ext[‘extension’],$allow)) {
if ($fcount > ($piconpage * $page – 12) && $fcount <= ($piconpage * $page)) {
if ($fcount == 0) { echo “

n”; }
if ($rcount % $picsonrow == 0 && $fcount > 0) { echo “

n

n”; }
$name = (strlen($image) > 15) ? substr($image,0,15).”…” : $image;
echo “

n”;
}
$rcount++; $fcount++;
}
}
if (!is_numeric($_GET[‘page’])) { $page = 1; }
$prevpage = ($page > 1) ? “<a href=””.$_SERVER[‘PHP_SELF’].”?page=”.($page – 1).””>Назад” : “

Назад

”;
$nextpage = ($page >= ceil($rcount / $piconpage)) ? “

Напред

” : “<a href=””.$_SERVER[‘PHP_SELF’].”?page=”.($page + 1).””>Напред”;
echo “

n”;
echo “


“.$name.”
“.$prevpage.”

”.((!is_numeric($_GET[‘page’])) ? 1 : $_GET[‘page’]).”

“.$nextpage.”

”;

Демо ,може да видите тук

а файловете от демото може да свалите оттук