Здравейте, днеска докато чаках края на работния ден, реших и аз да разнообразя малко служебния компютър.
Естествено, нямаше какво друго … и реших да си играя с Apache-то :>
До сега никога не ми се беше налагало, не че и сега беше въпрос на живот и смърт, но предпочетох моите си проекти да ги закарам в другия дял, че да не се пречкат.
Като цяло, след няколко безуспешни опита и грешки от страна на AppServ-a ми … отстраних си грешката и ето с какво се получи.

(Apache директорията)/conf/extra/httpd-vhosts.conf

[code lang=”php”]
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "C:/Appserv/www"
ServerName domein1

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "D:/MyProjects"
ServerName domein2
<Directory "D:/MyProjects">
Allow from all


[/code]

Естествено, предолагам може да добавите колкото искате виртуални хостове, на мене ми трябваха тия двата :)

За да работи, така написания код, отивате и в (Windows директорията)/system32/drivers/etc/hosts и си добавяте тези два реда

[code lang=”perl”]
domain1 127.0.0.1
domain2 127.0.0.1
[/code]

Също, не забравяйте в (Apache Директорията)/conf/httpd.conf да заредите виртуалните хостове

[code lang=”php”]

Virtual hosts

Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
[/code]

, бъдете сигурни че реда, започващ с Include не е коментиран :>

И това е, рестартирате Apache-то и би трябвало двата домейна да отварят две различни директории.