Може би някои от Вас им е било чудно, от къде аджеба се отваря phpMyAdmin, като не се намира в главната папка.

А за други (като мене), не им е приятно phpMyAdmin-а да се мърда из уеб директорията ми.

Естествено, така е и по-защитено, особено ако забраните достъпа до папката на всички айпи адреси, освен вашият локален 127.0.0.1.

Нека първо да си изтеглим и phpMyAdmin, от сайта phpMyAdmin.NET.

Добре, да предположим че сте свалили зип архива. Сега остава да го резархивираме и запратим някъде, където мислите че ще Ви е удобно.

Да предположим, че го сложите в C:Program FilesApache Software FoundationApache2.2 (поне, това е моя избор).

Отваряте httpd.conf, и примерно най-долу добавяте следният ред

[code lang=”apache”]

Alias /phpMyAdmin "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/phpMyAdmin" <Directory "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/phpMyAdmin"> Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride None Order allow,deny Allow from 127.0.0.1

[/code]

Тоест, както се досещате, добавяме псевдоним на phpMyAdmin, който да води еди/къде/си.

Доброто допълнение е, че така ограничавате достъпа на всички, освен на Вас (като естествено се предполага, че няма да предоставяте достъп на други лица).

Сега може да си отворите https://localhost/phpMyAdmin и да си го ползвате със здраве :>

Това е, дано да съм помогнал на някой.