Скоро реших да се правя пак на велик мИРК Скриптър , но … времето не прощава на никой.Трябваха ми 2 дена да напиша един обикновен аддон за автоматичен отговор на тривиа ботовете :)

Все пак ето го адона , който иска може да се полигави в някой канал с него

on *:text:*:#канала:{ if ($nick = НикътНаБота) && ($strip($1-) isin $read(trivia.questions, w, * $+ $strip($1-))) { .timeranswer 1 $rand(1,30) /msg $chan $gettok($read(trivia.questions,w,* $+ $strip($1-)),1,124) } }

PP но за да работи скрипта , трябва в директорията – където е адона , да поставите и файла с въпросите на windrop-a trivia.questions