Writings about backup.

  1. Архивиране на директория