mIRC Scripting will never die :P~

Скоро реших да се правя пак на велик мИРК Скриптър , но … времето не прощава на никой.Трябваха ми 2 дена да напиша един обикновен аддон за автоматичен отговор на тривиа ботовете Все пак ето го адона , който иска може да се полигави в някой канал с него on *:text:*:#канала:…