Инсталиране с Symfony2 с composer.phar

Най-напред, както казахме, преди да започнем самия проект ще си инсталираме composer. Инструкциите, как да го инсталирате може да прочетете от самият сайт. Ако работите на windows, изтеглете инсталацинния файл Нека създадем първият си проект, чрез composer composer create-project symfony/framework-standard-edition test В процеса на инсталиране, ще бъдете попитани няколко…

Symfony2 from scratch

Здравейте, отново В следващите публикации, смятам да опиша как се започва един проект на Symfony2, как може лесно да го сетъпнем и използваме за бъдещите проекти. Първо, защо ми хареса специално на мен фреймуорка. Най-вече заради лесната работа, която минава през конзолата в общия случай. Разбира се, не разчитайте че…