Writings about цигани.

  1. Нова работа - нов късмет