Aliases за Windows (DOSKEY)

Реших да споделя, за който не знае, как със Windows може може да си настроите удобни за Вас aliases, за да не се налага да стартирате примерно програма без да изписвате целият път до нея, или да я стартирате с предварително зададени параметри. За мен лично, първото за което се…