Как да отворим localhost през Microsoft Edge

Може би на доста програмисти им се е случвало да отворят Edge и с ужас да установят, че по подразбиране този ми ти браузър, не иска да отвори localhost. Дори и по-лошо, всякакви дефинирани хостове от hosts файла. Понеже след всяка инсталация ми се налага едно и също, и просто…