Използване на SASS

Нека да изпишем нещо и за препроцесорите. Прескачам темата SASS VS LESS VS Other, тъй като това е въпрос на предпочитания, като цяло няма разлика измежду тях (но все пак аз съм ползвал единствено Sass и Less де, така че е само предположение че са идентични). Но за кратко, избрах…