Licensing for this product has expired

**Licensing for this product has expired **или иначе казано, свършили сте с тестването на (в моя случай) Photoshop-a. Много интересно, нали кракнат мракнат – днес реши, че ще се разделяме. Изобщо не обичам кракнат софтуер, и където мога го избягвам … в интерес на истината. А фотошопа е именно такъв софтуер, който…